Аналіз впливу податків на діяльність бізнесу у Чехії

Аналіз впливу податків на діяльність бізнесу у Чехії. Основні податки для чеських підприємств:

 1. Прибутковий корпоративний збір.
 2. Податок із джерела виплат.
 3. ПДВ.
 4. Внески на соціальне забезпечення.
 5. Дорожнє мито.
 6. Податкові відрахування на майно.

Не передбачено таких внесків, як:

 • окремий податковий збір з прибутку філії.
 • відрахування на надприбуток;
 • мінімальний альтернативний податок.

Чеська Республіка має законну силу правила трансфертної цінової політики та капіталізації. Уникнути подвійного оподаткування митом допомагає велика мережа податкових угод. Ухвалення законів у країні покладено на Чеський парламент, проте для набуття чинності закон має бути засвідчений підписом Президента, після чого він публікується на сайті “Офіційного вісника”.

Податкова резидентура у Чеській Республіці

Учасниками резидентної діяльності визнаються юридичні особи, чиї операції оформлюються, контролюються та перебувають під безпосереднім управлінням у Чеській Республіці.

Оподатковуваний податковим вирахуванням прибуток та відповідні коефіцієнти ПДВ

Прибуток, що є доходом резидентів у всьому світі, є об’єктом оподаткування. Нерезидент платить податок фактично лише з доходів, отриманих від джерел усередині країни. Якщо резиденти набувають виручку з іноземних джерел, вона оподатковуватиметься корпоративним податком так само, як і виручка з чеських джерел. Афілійовані та дочірні компанії сплачують однаковий збір.

Стандартний коефіцієнт корпоративного прибуткового мита дорівнює 19%, тоді як до прибутку інвестиційних компаній (фондів, акції яких звертаються на фондовій біржі Європейського Союзу) нараховується знижений коефіцієнт у розмірі 5%, а до прибутку пенсійних накопичень – коефіцієнт у розмірі 0%

Отримана чеською організацією там вигода від інвестиційних вкладень входить у спеціальну податкову базу, до якої встановлюється 15% система оподаткування.

Іноземні та вітчизняні вкладники не мають відмінностей у обсязі податкового оподаткування на прибуток. Афілійовані фірми сплачують збори за єдиною шкалою без диференціації ставок для національних компаній.

Розрахунок оподатковуваного прибутку

Корпоративний податок, що стягується з усіх видів доходів у світі, розраховується на рівні щорічної величини чистого прибутку організації без відображення у ній витрат. Компанії-нерезиденти сплачують податок на прибуток виключно щодо тієї суми, яка була зароблена на території Чехії.

У Чехії фірми, що виплачують дивіденди, звільняються від відрахувань податкової суми за умови, якщо батьківська структура протягом останнього року безперервно володіла 10% часткою у статутному капіталі дочірнього підприємства.

За загальним правилом сума дивідендів, що надходять на адресу чеської компанії з іноземних джерел, є самостійною частиною податкової бази, з якої стягується 15% податок. У разі застосування Директиви Євросоюзу PSD зарубіжні суми, що виплачуються, у вигляді дивідендів від дочірнього підприємства материнської структури чеської держави в країнах ЄЕЗ (або ЄС) не підлягають оподаткуванню в цій республіці при задоволенні наведених нижче критеріїв:

 • головна організація разом із дочірньою структурою мають у Директиві однакову організаційно-правову природу, і підлягають оподаткуванню корпоративним збором без можливості обрати нульову ставку з податку або бути звільненими від нього; 
 • чеська головна організація є власником щонайменше 10% часток у капіталі дочірньої структури завжди за річний период;
 • дивідендні суми надходять від дочірніх фірм, розташованих за межами ЄС/ЄЕЗ. Причому батьківська організація у разі зобов’язана відповідати вищевказаним приписам Директиви PSD. У свою чергу дочірнє підприємство має володіти організаційно-правовою формою, подібною до чеської ТОВ чи кооперативу; базуватись у державі, яка уклала з Чехією договір про оподаткування. Крім того, компанія повинна оподатковуватись корпоративним 12%-прибутковим збором.

Порядок надання податкових відрахувань

У Чехії величина поточних витрат утримується з бази оподаткування, включаючи суми на передачу знань і досвіду, витрати на покриття поточних збитків та сплату більшості додаткових зборів, крім податку на прибуток.

У деяких випадках компаніям дозволяється списувати до 10% належного збору при внесенні грошових сум на благодійність, розмір яких перевищує 2000 чеських крон.

Зазвичай, під відрахування потрапляють малозначні види активів, вартість транспортних послуг не більше встановлених законом і орендна плата. Витрати за безнадійними боргами списуються після завершення судового розгляду з боржником та вступу його до процедури банкрутства або припинення провадження у справі про банкрутство у зв’язку з відсутністю активів.

З видатків на НДДКР необхідно виплачувати додатковий збір. Цю суму не можна відносити на рахунки компанії разом із витратами з основної діяльності, вона повинна відображатися у звітності окремо.

Амортизаційні відрахування 

Об’єкти, сукупна вартість яких перевищує 40 000 чеських крон, підлягають податковій амортизації за рівномірним (лінійним) графіком, прискореним варіантом або схемою позачергової амортизації. При прискореному методі використовують розрахункову формулу з коефіцієнтами розподілу залежно від категорії основних виробничих фондів. Після вибору методики її застосовують під час всього експлуатаційного ресурсу об’єкта.

Відповідно до цього основні активи поділяються на 6 статей відповідно до циклів амортизації у 3, 5, 10, 20, 30 та 50 років. Перелічені класи передусім визначають нормальний термін корисного використання цього об’єкта. Наприклад, до першого 3-річного розряду належать такі активи, як інструменти та комп’ютерне обладнання. Автотранспортні засоби, такі як легкові та вантажні машини, авіатехніка, а також різні види тракторів підлягають п’ятирічній амортизації. Меблі піддаються нарахуванню амортизації аналогічним чином.

На важке машинне обладнання амортизація розраховується з терміну служби 10 років. Лісоматеріали, трубопроводи, об’єкти електроенергетики, а також будови на копальнях та шахтах отримують амортизацію за 20-річним періодом. Термін амортизації автомобільних доріг, підвісних мостів і тунелів зазвичай дорівнює щонайменше 30 років.

За готельними комплексами та аналогічними будівлями, офісними центрами, універмагами, об’єктами соціально-культурного та бібліотечного призначення, а також музеями та іншими фондами термін амортизації може становити 50 років. Майно, що не піддається класифікації в жодній із цих груп, прийнято відносити до 2-ї класифікації з п’ятирічним терміном нарахування відповідної амортизації.

У більшості випадків амортизація за нематеріальними активами визначається методом рівномірного нарахування залежно від терміну експлуатації, встановленого за умовами ліцензії. У той же час, якщо в такому договорі не було зазначено певного терміну дії, амортизаційний період для програмного забезпечення буде відповідати 3 рокам, для реєстраційних зборів — 5 рокам, а для решти нематеріальних об’єктів — 6 рокам.

Частина майна, що служить генераторами для вироблення електрики на сонячних батареях, та відповідні модифікації в рамках програми щомісячного лізингу амортизуються до 100% початкової суми протягом 240 місяців.

Нарахування амортизації повинне починатися з місяця, що є наступним за періодом виконання цих умов. Під час проведення модернізації первісна цінність цих об’єктів зростає. У цьому випадку амортизація відноситься до подорожчання об’єкта в період часу, що становить щонайменше 120 місяців.

 Фонди для резервів

Формування резервів, зазвичай, перестав бути об’єктом оподаткування. Проте за певних умов, встановлених законом, створення резервів під дебіторську заборгованість сторонніх (неавтономних) організацій може оподатковуватись ПДВ, у тому числі і при створенні ними таких накопичень:

 • 100% за вимогами боржника, який перебуває у процесі щодо визнання його банкрутства, якщо була подана заява про задоволення його запиту; 
 • 100% за наявності боргових зобов’язань у сумі до 30 000 чеських крон і прострочення перевищує 1 рік;
 • 50% у разі простроченої на 18 місяців та більше дати виплати боргу;
 • 100% при прострочення платежу на понад 30 місяців.

Ця норма застосовується до резервів щодо дебіторського боргу, утвореного з 31 грудня 2014 року. У частині резервних сум з обліку боргу, що виник до 1 січня 2015 року, діятимуть інші положення.

Збитки

Збитки, що виникли в результаті аудиту, можуть бути списані протягом п’ятирічного періоду, при цьому вони не підлягають розподілу на різні наступні інтервали часу. Списання втрат можливе в обмеженому обсязі, якщо у складі акціонерів компанії була зміна кількості фізичних чи юридичних осіб (понад 25%). Такий підхід також дієвий за умови, коли відбулося злиття, і лише 80% прибутку в період застосування збитку отримано від того ж бізнесу, що й за час, коли було заявлено збиток

Обкладення податком приросту капітальної маси

Резиденти, продаючи свої активи, отримують прибуток, який зазвичай включається до їх сукупного доходу. Виручка в результаті реалізації акцій та часток володіння в компаніях ЄС/ЄЕЗ не оподатковується, коли виконуються такі умови, подібні до правил PSD для звільнення від сплати дивідендного податкового відрахування.

Інший прибуток буде звільнятися від податкового збору на збільшення капіталу, якщо він отриманий від реалізації дочірнього підприємства, яке:

 • має статус податкового резидента держави, яка не входить до ЄС, але з якою у Чеської Республіки підписано податкову угоду;
 • має встановлену організаційно-правову структуру; 
 • відповідає аналогічним чинникам РП звільнення від сплати прибуткового податку;
 • сплачує 12% річний податок на прибуток у межах своєї країни, за аналогією з оподаткуванням чеських корпорацій.

Коли частка участі в чеській організації належить іноземному власнику, будь-який дохід буде оподатковуваним об’єктом як складова частина загальної податкової системи. До того ж місцезнаходження покупця не має жодного значення, якщо даний момент не торкнувся спеціального договору. Виняток діє, коли продавець являє собою компанію-резидент з юридичною формою, розташовану в ЄС/ЄЕЗ, та не менше 10% акцій дочірньої структури постійно перебуває в її управлінні щонайменше 1 рік.

Принцип дії одностороннього звільнення

Не включення до розрахунку податку, внесеного за кордоном, допускається лише на підставі спеціальних угод. У ситуації, коли податкова конвенція не працює, сума збору на прибуток, сплачена за кордоном, може бути визнана як витрата наступного року, якщо вона підлягає вирахуванню в Чехії.

Угоди про запобігання подвійній податковій виплаті

У Чехії склалася досить велика практична діяльність з укладання договорів у сфері уникнення подвійного податкового навантаження. Відповідно до умов угод, усі види одержуваних прибутків можуть бути звільнені від дворазового оподаткування або дозволяють зменшити обсяг податкового збору, що стягується однією країною з компаній-резидентів інших держав. Крім того, такі угоди гарантують захист компаній-резидентів однієї держави за дискримінаційного характеру оподаткування в інших країнах. У договорах із чеською стороною широко використовуються допустимі ОЕСР умови інформаційної взаємодії.

Згідно з положеннями чинної податкової угоди, одержувач доходу не може отримувати пільги без посвідчення бенефіціарного власника та сертифіката відповідності принципам статусу податкового резидента. Чехія була серед 68 країн, які підтримали 7 червня 2017 року прийняття цього регулюючого багатостороннього документа ОЕСР.

Галерея